Sự quên mình luôn bi thương, nhưng là thứ ...


Sự quên mình luôn bi thương, nhưng là thứ bi thương được tự nguyện tạo ra.
-
Renunciation remains sorrow, though a sorrow borne willingly.

Charles Dickens

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 7/2/1812
Ngày mất: 9/6/1870
© 2012 Danh ngôn cuộc sống