Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Sự phê bình của người bạn còn tốt hơn ...


Sự phê bình của người bạn còn tốt hơn lời nịnh nọt của kẻ thù.

Ngạn ngữ Nga

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Nga
Nghề nghiệp: Khuyết danh
© 2012 Danh ngôn cuộc sống