Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Sự phát triển của một người có thể ...


Sự phát triển của một người có thể thấy được trong bản đồng ca không ngớt của bạn bè người đó.
-
A man's growth is seen in the successive choirs of his friends.

Ralph Waldo Emerson

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà thơ
Ngày sinh: 25/5/1803
Ngày mất: 27/4/1882
© 2012 Danh ngôn cuộc sống