Sự phẫn nộ xác đáng khơi dậy tất cả ...


Sự phẫn nộ xác đáng khơi dậy tất cả sức mạnh của con người.
-
A good indignation brings out all one's powers.

Ralph Waldo Emerson

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

sức mạnhgiận dữ

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà thơ
Ngày sinh: 25/5/1803
Ngày mất: 27/4/1882
© 2012 Danh ngôn cuộc sống