Sự nhã nhặn chỉ là lớp vỏ ngoài mỏng ...


Sự nhã nhặn chỉ là lớp vỏ ngoài mỏng manh của tính ích kỷ chung.
-
Courtesy is only a thin veneer on the general selfishness.

Balzac

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tính cáchích kỷ

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 20/5/1799
Ngày mất: 18/8/1850
© 2012 Danh ngôn cuộc sống