Sự nghi ngờ, ở bất cứ dạng nào, có thể ...

Sự nghi ngờ, ở bất cứ dạng nào, có thể chấm dứt chỉ bằng hành

Sự nghi ngờ, ở bất cứ dạng nào, có thể chấm dứt chỉ bằng hành động.
-
Doubt, of whatever kind, can be ended by action alone.

Thomas Carlyle

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

hành độngnghi ngờ

Tiểu sử

Quốc gia: Scotland
Nghề nghiệp: Triết gia
Ngày sinh: 4/12/1795
Ngày mất: 5/2/1881

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống