Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Sự nghèo đói là hình thức bạo lực tồi ...


Sự nghèo đói là hình thức bạo lực tồi tệ nhất.
-
Poverty is the worst form of violence.

Mahatma Gandhi

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

nghèo khóbạo lực

Tiểu sử

Quốc gia: Ấn Độ
Nghề nghiệp: Nhà cách mạng
Ngày sinh: 2/10/1869
Ngày mất: 30/1/1948

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống