Sự mỉa mai tối thượng của cuộc đời là ...


Sự mỉa mai tối thượng của cuộc đời là chẳng ai thoát khỏi nó mà còn sống.
-
The supreme irony of life is that hardly anyone gets out of it alive.

Robert A Heinlein

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

cuộc sống

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 7/7/1907
Ngày mất: 8/5/1988

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống