Sự may mắn vì có được tài năng là không ...


Sự may mắn vì có được tài năng là không đủ; anh còn phải có tài năng tìm được may mắn.
-
The luck of having talent is not enough; one must also have a talent for luck.

Hecto Berlioz

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tài năngtrí tuệ

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Nhạc sĩ
Ngày sinh: 11/12/1803
Ngày mất: 8/3/1869
© 2012 Danh ngôn cuộc sống