Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Sự may mắn vì có được tài năng là không ...


Sự may mắn vì có được tài năng là không đủ; anh còn phải có tài năng tìm được may mắn.
-
The luck of having talent is not enough; one must also have a talent for luck.

Hecto Berlioz

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tài năngtrí tuệ

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Nhạc sĩ
Ngày sinh: 11/12/1803
Ngày mất: 8/3/1869

Tải app xem offline Tải app Danh ngôn cuộc sống

Danh ngôn cuộc sống android
   Danh ngôn cuộc sống ios
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Biết mà học không bằng thích mà học, thích mà học không bằng vui say mà học.

Khổng Tử

© 2012 Danh ngôn cuộc sống