Sự kiên nhẫn và bền bỉ có tác động ma ...

Sự kiên nhẫn và bền bỉ có tác động ma thuật khiến trước nó, khó

Sự kiên nhẫn và bền bỉ có tác động ma thuật khiến trước nó, khó khăn biến mất và trở ngại bốc hơi.
-
Patience and perseverance have a magical effect before which difficulties disappear and obstacles vanish.

John Quincy Adams

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

kiên nhẫnbền bỉ

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Tổng thống
Ngày sinh: 11/7/1767
Ngày mất: 23/2/1848
© 2012 Danh ngôn cuộc sống