Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Sự kiện chính trong cuộc đời là ngày mà ...


Sự kiện chính trong cuộc đời là ngày mà chúng ta bắt gặp một khối óc khiến chúng ta kinh ngạc.
-
A chief event of life is the day in which we have encountered a mind that startled us.

Ralph Waldo Emerson

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà thơ
Ngày sinh: 25/5/1803
Ngày mất: 27/4/1882

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống