Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Sự khiêm tốn là lương tri của cơ ...


Sự khiêm tốn là lương tri của cơ thể.
-
Modesty is the conscience of the body.

Balzac

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

khiêm tốnlương tâm

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 20/5/1799
Ngày mất: 18/8/1850
© 2012 Danh ngôn cuộc sống