Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Sự khiêm tốn là chiến thắng của tâm trí ...


Sự khiêm tốn là chiến thắng của tâm trí đối với những lời xu nịnh.
-
Modesty is the triumph of mind over flattery.

Frank Tyger

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà báo
Ngày sinh: 24/12/1929
Ngày mất: 5/2/2011
© 2012 Danh ngôn cuộc sống