Sự im lặng của con người thật tuyệt vời ...


Sự im lặng của con người thật tuyệt vời khi ta lắng nghe.
-
A man's silence is wonderful to listen to.

Thomas Hardy

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

im lặnglắng nghe

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà thơ
Ngày sinh: 2/6/1840
Ngày mất: 11/1/1928

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống