Sự ích kỷ luôn cần được tha thứ, bởi ...


Sự ích kỷ luôn cần được tha thứ, bởi không có hy vọng về thuốc chữa.
-
Selfishness must always be forgiven you know, because there is no hope of a cure.

Jane Austen

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tha thứích kỷ

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 16/12/1775
Ngày mất: 18/7/1817

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống