Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Sự hy sinh, nhiệt huyết của những linh hồn ...


Sự hy sinh, nhiệt huyết của những linh hồn vĩ đại, chưa bao giờ là luật lệ của xã hội loài người.
-
Sacrifice, which is the passion of great souls, has never been the law of societies.

Henri Frederic Amiel

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

nhiệt huyếthy sinh

Tiểu sử

Quốc gia: Thụy Sĩ
Nghề nghiệp: Triết gia
Ngày sinh: 27/9/1821
Ngày mất: 11/5/1881
© 2012 Danh ngôn cuộc sống