Sự hỗn loạn thường sinh ra cuộc sống, ...


Sự hỗn loạn thường sinh ra cuộc sống, còn trật tự thì sinh ra thói quen.
-
Chaos often breeds life, when order breeds habit.

Henry Brooks Adams

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

thói quen

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà sử học
Ngày sinh: 16/2/1838
Ngày mất: 27/3/1918
© 2012 Danh ngôn cuộc sống