Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Sự hối hận sau một cuộc chiến không cần ...


Sự hối hận sau một cuộc chiến không cần thiết rất lớn.
-
Great is the guilt of an unnecessary war.

John Adams

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

chiến tranhhối hận

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Tổng thống
Ngày sinh: 30/10/1735
Ngày mất: 4/7/1826

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống