Sự hoàn hảo đạt được từng chút một; ...


Sự hoàn hảo đạt được từng chút một; nó cần bàn tay của thời gian.
-
Perfection is attained by slow degrees; it requires the hand of time.

Voltaire

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

thời gianhoàn hảo

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 21/11/1694
Ngày mất: 30/5/1778
© 2012 Danh ngôn cuộc sống