Sự hiểu biết là bản tính của con người; ...


Sự hiểu biết là bản tính của con người; những gì mà người ta biết được, đó là lý lẽ của sự vật.
-
Phàm dĩ tri, nhân chi tính giã; khả dĩ trì, vật chi lý giã.

Tuân Tử

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Trung Quốc
Nghề nghiệp: Triết gia
Ngày sinh: 313 AC
Ngày mất: 238 AC

Danh ngôn cùng tác giả

© 2012 Danh ngôn cuộc sống