Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Sự hận thù của kẻ bạc nhược không nguy ...


Sự hận thù của kẻ bạc nhược không nguy hiểm bằng kết bạn với họ.

Ngạn ngữ Pháp

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

nguy hiểm

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Khuyết danh

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống