Sự giận dữ của những người yêu nhau làm ...

Sự giận dữ của những người yêu nhau làm hồi phục sức mạnh của tình

Sự giận dữ của những người yêu nhau làm hồi phục sức mạnh của tình yêu.
-
The anger of lovers renews the strength of love.

Publilius Syrus

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tình yêusức mạnh

Tiểu sử

Quốc gia: Syria
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày mất: 43 AD
© 2012 Danh ngôn cuộc sống