Sự ghen tuông chỉ là yêu và hận cùng một ...


Sự ghen tuông chỉ là yêu và hận cùng một lúc.
-
Jealousy is just love and hate at the same time.

Khuyết danh

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tình yêughen tuông

Tiểu sử

Quốc gia: Khuyết danh
Nghề nghiệp: Khuyết danh
© 2012 Danh ngôn cuộc sống