Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Sử dụng tiền bạc là tất cả lợi thế ...


Sử dụng tiền bạc là tất cả lợi thế của việc có nó.
-
The use of money is all the advantage there is in having it.

Benjamin Franklin

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tiền bạc

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Chính trị gia
Ngày sinh: 17/1/1706
Ngày mất: 17/4/1790
© 2012 Danh ngôn cuộc sống