Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Sự dốt nát và sai lầm cần thiết cho cuộc ...


Sự dốt nát và sai lầm cần thiết cho cuộc sống, cũng giống như bánh mỳ và nước.
-
Ignorance and error are necessary to life, like bread and water.

Anatole France

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

sai lầmngu dốtdốt nát

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 16/4/1844
Ngày mất: 13/10/1924
© 2012 Danh ngôn cuộc sống