Sự dốt nát và sai lầm cần thiết cho cuộc ...


Sự dốt nát và sai lầm cần thiết cho cuộc sống, cũng giống như bánh mỳ và nước.
-
Ignorance and error are necessary to life, like bread and water.

Anatole France

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

sai lầmngu dốtdốt nát

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 16/4/1844
Ngày mất: 13/10/1924
© 2012 Danh ngôn cuộc sống