Sự đơn điệu và cô độc của một cuộc ...


Sự đơn điệu và cô độc của một cuộc sống yên lặng kích thích trí sáng tạo.
-
The monotony and solitude of a quiet life stimulates the creative mind.

Albert Einstein

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

sáng tạoim lặng

Tiểu sử

Quốc gia: Đức
Nghề nghiệp: Nhà vật lý
Ngày sinh: 14/3/1879
Ngày mất: 18/4/1955
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Anh có yêu cuộc sống không? Vậy đừng lãng phí thời gian, vì đó là vật liệu của cuộc sống.

Benjamin Franklin

© 2012 Danh ngôn cuộc sống