Sự đơn điệu và cô độc của một cuộc ...


Sự đơn điệu và cô độc của một cuộc sống yên lặng kích thích trí sáng tạo.
-
The monotony and solitude of a quiet life stimulates the creative mind.

Albert Einstein

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

sáng tạoim lặng

Tiểu sử

Quốc gia: Đức
Nghề nghiệp: Nhà vật lý
Ngày sinh: 14/3/1879
Ngày mất: 18/4/1955
© 2012 Danh ngôn cuộc sống