Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Sự cứu rỗi của thế giới nằm ở những ...


Sự cứu rỗi của thế giới nằm ở những đau khổ của con người.
-
The salvation of the world is in man's suffering.

William Faulkner

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 25/9/1897
Ngày mất: 6/7/1962
© 2012 Danh ngôn cuộc sống