Sự chuyên nghiệp là biết phải làm thế ...


Sự chuyên nghiệp là biết phải làm thế nào, phải làm khi nào, và thực hiện điều đó.
-
Professionalism is knowing how to do it, when to do it, and doing it.

Frank Tyger

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

công việc

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà báo
Ngày sinh: 24/12/1929
Ngày mất: 5/2/2011
© 2012 Danh ngôn cuộc sống