Sự chuẩn bị tốt nhất cho công việc của ...

Sự chuẩn bị tốt nhất cho công việc của ngày mai là làm tốt công

Sự chuẩn bị tốt nhất cho công việc của ngày mai là làm tốt công việc hôm nay.
-
The best preparation for good work tomorrow is to do good work today.

Elbert Hubbard

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

công việc

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 19/6/1856
Ngày mất: 7/5/1915
© 2012 Danh ngôn cuộc sống