Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Sự chấp nhận điều đã xảy ra là bước ...


Sự chấp nhận điều đã xảy ra là bước đầu tiên để vượt qua hậu quả của tai họa.
-
Acceptance of what has happened is the first step to overcoming the consequences of any misfortune.

William James

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

thất bại

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà tâm lý học
Ngày sinh: 11/1/1842
Ngày mất: 26/8/1910

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống