Sự chấp nhận điều đã xảy ra là bước ...


Sự chấp nhận điều đã xảy ra là bước đầu tiên để vượt qua hậu quả của tai họa.
-
Acceptance of what has happened is the first step to overcoming the consequences of any misfortune.

William James

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

thất bại

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà tâm lý học
Ngày sinh: 11/1/1842
Ngày mất: 26/8/1910
© 2012 Danh ngôn cuộc sống