Sự cần thiết mù cho tới khi nó trở thành ...


Sự cần thiết mù cho tới khi nó trở thành ý thức. Tự do là ý thức về sự cần thiết.
-
Necessity is blind until it becomes conscious. Freedom is the consciousness of necessity.

Karl Marx

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tự doý thức

Tiểu sử

Quốc gia: Đức
Nghề nghiệp: Nhà cách mạng
Ngày sinh: 5/5/1818
Ngày mất: 14/3/1883
© 2012 Danh ngôn cuộc sống