Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Sự cẩn thận và chăm chỉ mang tới may ...


Sự cẩn thận và chăm chỉ mang tới may mắn.
-
Care and diligence bring luck.

Thomas Fuller

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

chăm chỉcẩn thận

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà sử học
Ngày sinh: 1608
Ngày mất: 16/8/1661
© 2012 Danh ngôn cuộc sống