Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Sự bi quan dẫn tới sự yếu đuối, lạc ...


Sự bi quan dẫn tới sự yếu đuối, lạc quan dẫn tới sức mạnh.
-
Pessimism leads to weakness, optimism to power.

William James

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà tâm lý học
Ngày sinh: 11/1/1842
Ngày mất: 26/8/1910

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống