Sống 100 năm, học 100 năm, vẫn chết như ...


Sống 100 năm, học 100 năm, vẫn chết như người khờ dại.
-
Live a hundred years, learn a hundred years, and you'll still die a fool.

Ngạn ngữ Nga

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

cái chết

Tiểu sử

Quốc gia: Nga
Nghề nghiệp: Khuyết danh

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống