Sinh ra ai cũng điên rồ. Một vài người ...


Sinh ra ai cũng điên rồ. Một vài người vẫn giữ nguyên như thế.
-
We are all born mad. Some remain so.

Samuel Beckett

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

cuộc sống

Tiểu sử

Quốc gia: Iceland
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 13/4/1906
Ngày mất: 22/12/1989

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống