Sau sự vội vã là sự hối ...


Sau sự vội vã là sự hối hận.

Ngạn ngữ Ả rập

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

hối hận

Tiểu sử

Quốc gia: Saudi Arabia
Nghề nghiệp: Khuyết danh
© 2012 Danh ngôn cuộc sống