Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Sau sự im lặng, thứ thể hiện được nhất ...


Sau sự im lặng, thứ thể hiện được nhất điều không thể diễn tả chính là âm nhạc.
-
After silence, that which comes nearest to expressing the inexpressible is music.

Aldous Huxley

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

âm nhạc

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 26/7/1894
Ngày mất: 22/11/1963

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống