Sau sự im lặng, thứ thể hiện được nhất ...


Sau sự im lặng, thứ thể hiện được nhất điều không thể diễn tả chính là âm nhạc.
-
After silence, that which comes nearest to expressing the inexpressible is music.

Aldous Huxley

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

âm nhạc

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 26/7/1894
Ngày mất: 22/11/1963
© 2012 Danh ngôn cuộc sống