Sáng tạo là suy nghĩ một cách hiệu quả ...


Sáng tạo là suy nghĩ một cách hiệu quả hơn.
-
Creativity is to think more efficiently.

Pierre Reverdy

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

sáng tạosuy nghĩ

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Nhà thơ
Ngày sinh: 13/9/1889
Ngày mất: 17/6/1960
© 2012 Danh ngôn cuộc sống