Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Sản xuất quá nhiều thứ hữu dụng tạo ra ...


Sản xuất quá nhiều thứ hữu dụng tạo ra quá nhiều người vô dụng.
-
The production of too many useful things results in too many useless people.

Karl Marx

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

giá trị

Tiểu sử

Quốc gia: Đức
Nghề nghiệp: Nhà cách mạng
Ngày sinh: 5/5/1818
Ngày mất: 14/3/1883
© 2012 Danh ngôn cuộc sống