Sản xuất quá nhiều thứ hữu dụng tạo ra ...


Sản xuất quá nhiều thứ hữu dụng tạo ra quá nhiều người vô dụng.
-
The production of too many useful things results in too many useless people.

Karl Marx

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

giá trị

Tiểu sử

Quốc gia: Đức
Nghề nghiệp: Nhà cách mạng
Ngày sinh: 5/5/1818
Ngày mất: 14/3/1883

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống