Sẵn sàng chết cho một lý tưởng là đặt ...


Sẵn sàng chết cho một lý tưởng là đặt cái giá quá cao chỉ dựa vào phỏng đoán.
-
To be willing to die for an idea is to set a rather high price on conjecture.

Anatole France

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

lý tưởngcái chết

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 16/4/1844
Ngày mất: 13/10/1924
© 2012 Danh ngôn cuộc sống