Sấm thì tốt, sấm thì gây ấn tượng lắm; ...


Sấm thì tốt, sấm thì gây ấn tượng lắm; nhưng sét mới làm nên chuyện.
-
Thunder is good, thunder is impressive; but it is lightning that does the work.

Mark Twain

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

khả năng

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 30/11/1835
Ngày mất: 21/4/1910

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống