Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Sai lầm lớn nhất bạn có thể phạm phải ...


Sai lầm lớn nhất bạn có thể phạm phải trong đời là luôn sợ hãi mình sẽ phạm sai lầm.
-
The greatest mistake you can make in life is continually fearing that you'll make one.

Elbert Hubbard

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

sai lầmsợ hãi

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 19/6/1856
Ngày mất: 7/5/1915
© 2012 Danh ngôn cuộc sống