Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Sách cũng giống như bạn hữu, nên ít và ...


Sách cũng giống như bạn hữu, nên ít và nên được lựa chọn kỹ.
-
Books like friends, should be few and well-chosen.

Samuel Johnson

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

lựa chọn

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 18/9/1709
Ngày mất: 13/12/1784
© 2012 Danh ngôn cuộc sống