Sách chỉ phí giấy nếu chúng ta không hành ...


Sách chỉ phí giấy nếu chúng ta không hành động theo những hiểu biết mà tư tưởng mang lại.
-
Books are but waste paper unless we spend in action the wisdom we get from thought.

Edward Bulwer-Lytton

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Chính trị gia
Ngày sinh: 25/5/1803
Ngày mất: 18/1/1873

Danh ngôn cùng tác giả

© 2012 Danh ngôn cuộc sống