Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Sắc đẹp và sự khờ dại thường đi đôi ...


Sắc đẹp và sự khờ dại thường đi đôi với nhau.

Ngạn ngữ Anh

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

vẻ đẹpsắc đẹp

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Khuyết danh

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống