Sắc đẹp tệ hơn rượu, nó chuốc say cả ...


Sắc đẹp tệ hơn rượu, nó chuốc say cả người ngắm lẫn chủ nhân.
-
Beauty is worse than wine, it intoxicates both the holder and beholder.

Aldous Huxley

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 26/7/1894
Ngày mất: 22/11/1963

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống