Sắc đẹp mà không có sự lịch thiệp cũng ...


Sắc đẹp mà không có sự lịch thiệp cũng như lưỡi câu không gắn mồi câu.
-
Beauty without grace is the hook without the bait.

Ralph Waldo Emerson

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà thơ
Ngày sinh: 25/5/1803
Ngày mất: 27/4/1882

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống