Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Sắc đẹp là một món quà hướng ngoại ...


Sắc đẹp là một món quà hướng ngoại hiếm khi bị ai ghét, chỉ trừ những người không nhận được nó.
-
Beauty is an outward gift, which is seldom despised, except by those to whom it has been refused.

Ralph Waldo Emerson

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

thẩm mỹsắc đẹp

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà thơ
Ngày sinh: 25/5/1803
Ngày mất: 27/4/1882
© 2012 Danh ngôn cuộc sống