Rút củi đáy nồi, đánh tiêu hao hậu cần ...


Rút củi đáy nồi, đánh tiêu hao hậu cần để làm quân địch dần phải thua.
-
Phủ để trừu tân.

Tôn Tử

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

chiến tranhquân sự

Tiểu sử

Quốc gia: Trung Quốc
Nghề nghiệp: Tướng quân
Ngày sinh: 545 AC
Ngày mất: 470 AC
© 2012 Danh ngôn cuộc sống