Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Rất bình thường khi cho đi một phần nhỏ ...


Rất bình thường khi cho đi một phần nhỏ cuộc đời để không đánh mất nó toàn bộ.
-
It is normal to give away a little of one's life in order not to lose it all.

Albert Camus

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

cuộc sống

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 7/11/1913
Ngày mất: 4/1/1960
© 2012 Danh ngôn cuộc sống