Rất bình thường khi cho đi một phần nhỏ ...


Rất bình thường khi cho đi một phần nhỏ cuộc đời để không đánh mất nó toàn bộ.
-
It is normal to give away a little of one's life in order not to lose it all.

Albert Camus

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

cuộc sống

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 7/11/1913
Ngày mất: 4/1/1960
© 2012 Danh ngôn cuộc sống